Konseptori

Konseptorissa opitaan monialaisten projektien kautta, käytännönläheisesti ja vapaamuotoisesti


        Konseptori on Hämeen Ely –keskuksen toimintaympäristö tuella toimiva tila ja konseptoitu toimintamalli, jonka tarkoituksena on yhdistää yritysmaailman pulmat projektimuotoisesti vapaisiin resursseihin. Käytännössä erilaisia kehitystehtäviä ja ongelmia ratkotaann monialaisissa tiimeissä opiskelijoiden voimin ja näin tarjotaan yrityksille raikkaita näkökulmia ja projektissa toimineille oppimista ja työskentelymahdollisuuksia.

        Konseptorissa on kolmevuotisen pilotointijakson aikana työskennelty yli kolmenkymmenen projektin parissa. Mukana on ollut satoja opiskelijoita useilta aloilta ja koulutusasteilta. Vaihtelevanmittaisia projekteja on sadellut Konseptorille eri lähteistä ja useimmat projektit ovat olleet toimeksiantajillekin hahmottamattomissa muodoissa, pelkkinä kysymysmerkkeinä. Yhdessä on käyty läpi niin yritysten kuin säätiöidenkin kanssa mahdollisia kehityskohteita liiketoiminnassa, tuotekehityksen parissa tai markkinoinnissa. Kun tarve kehitykselle, ideoille tai ratkaisuille on selkiytynyt, on opiskelijoita haettu mukaan toimintaan. Projekteihin osallistumiselle ei esitieto- tai taitovaatimuksia ole, kuten ei myöskään koulutusalalla ole väliä. Riittävä kiinnostus aiheeseen vaikka harrastuksen kautta on ollut ainoastaan tarpeen, jotta motivaatio saadaan pidettyä yllä. Opiskelijat ovat oppineet projekteissa paitsi tiimityöskentelyn taitoja myös projektityön otteita ja innovointitaitoja. Luovuus, avoimuus ja mahdollisuus kokeilla ovat olleet monelle opiskelijalle uusia, kiinnostavia asioita oppia. Palkkioina projekteista opiskelijat ovat saaneet opintopisteiden lisäksi usein pientä korvausta toimeksiantajilta. Lähtökohtana projekteille on opiskelijoiden oikeuksien takaaminen: hyvät käytänteet ja ideat, liiketoimintaa edistävät ratkaisut, toimintamallit tai konseptit on myyty toimeksiantajille käypää valuuttaa vastaan.
 
        Projektimainen oppiminen ei ole uusi asia, uutuuden arvoksi ei voi kutsua myöskään itsenäisesti suoritettavia opintoja. Konseptorin tuoma lisä-arvo on uudenlaisessa ohjausotteessa. Opiskelijoiden rooli rinnastetaan asiakkaan asemaan. Mitkä ovat jokaisen yksilölliset intressit ja tavoitteet? Miten kyseisestä projektista halutaan saada irti? Miten opiskelijaa voidaan palvella projektin aikana? Onnistunut projektin tuotos ei ole välttämättä toimeksiantajan odotusten mukainen, vaan onnistuminen mitataan matkan aikana kertyneenä oppina ja kokemuksena.  Tehdyt virheet, epäonnistumiset ja keskeytyneet projektit kerryttävät suurimman oppimispotin. Kantapään kautta haetut kokemukset tuovat eniten itsevarmuutta, kunhan niihin annetaan turvallinen mahdollisuus. Konseptorin luoma ympäristö pyrkii olemaan juuri sellainen. Apua ja tukea on saatavilla, kun siihen on tarve. Maailmasta luodaan leikkikenttä, jossa esteet ovat ainoastaan haasteita ja mahdollisuuksia. Unelmat ohjaavat tavoiteasettelua ja työnteko on kivaa.
 


 

Pähkinänkuoressa:

  • tarkoituksena on toimia linkkinä opiskelijoiden ja yrityksien välillä
  • saamme yrityksiltä  toimeksiantoja, joiden toteutukseen etsimme moniammatillisen tiimin
  • opiskelijat saavat projekteista opintopisteitä tai kurssikorvaavuuksia.
  • jos projekti on onnistunut, voi idean avulla perustaa myös yrityksen, sillä idean omistusoikeus jää aina opiskelijalle!
Hanketta koordinoi Innopark Programmes Oy ja hanke jatkuu 30.6.2014 asti Hämeen ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella.

Ota yhteyttä:
Laura Lehto
+358 50 347 9333
konseptori@innopark.fi

Tule käymään:
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna 

Löydät meidät myös:
Facebook, Twitter
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti