Projektit

Konseptori-hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli uuden toimintamallin kehittäminen alueellisen innovaatiotoiminnan edistämiseen. Innovaatioprosessin alkupään ideamassaa on pyritty lisäämään opiskelijaresurssein, hankkeessa kehitettyä projektioppimisympäristöä hyödyntäen. Alueen yrityksien kehittämiskohtteet sekä potentiaaliset yritysaihiot ovat päätyneet monialaisten opiskelijaryhmien luovaan ideaprosessiin, josta on käynnistetty kehittämisprojekteja.

Projektien lähtökohdat ovat olleet lähes poikkeuksetta sekavia, sillä useasti innovoinnin kohteita ei löydetä kun kehitäämiskohteita etsitään. Vasta projektiryhmän ja ns toimeksiantajan kohdattuaan useamman kerran on saatu selkiytettyä osapuolten tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet sekä kiinnostuksen kohteet. Projektien kautta opiskelijat ovat päässeet tutustumaan koko projektiprosessiin aina valmistelusta alkaen halutessaan toteutukseen asti.

Hankkeen aikana toteutetuissa innovaatioprojekteissa on syntynyt paljon ideoita, joista osa on päässyt prototypointiin tai jopa toteutukseen asti. Toimintamallissa on pyritty noudattamaan kokeilukulttuurin toteutumista, jossa pienillä nopeilla kokeiluilla pystytään saavuttamaan kustannustehokasta kehittymistä. Osa projekteista on keskeytynyt erilaisista syistä. Opiskelijoiden sekä toimintamallin kehittymisen kannalta keskeytyneistä projekteista on saatu kuitenkin kerättyä kaikista arvokkaimmat opit. Aikataululliset haasteet, opiskelijatyön arvostus ja vaatimukset sekä kouluorganisaatioiden hallinnolliset haasteet ovat olleet keskeisimmät syyt projektien keskeytymiseen. Osittain myös toimeksiantajatahon tai opiskelijan sitoutumattomuus on haitannut edistymistä tai johtanut projektin lopettamiseen ennenaikaisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti