PROJEKTI: Pyöräverstaan kehittämisprojekti

  • Ajankohta: 2011
  • Toimeksiantaja: Linnan Pyöräverstas
  • Lähtökohta: Miten pyöräverstaan palveluliiketoimintaa voidaan kehittää?
  • Tuotos: Kehittämisideoita palvelutuotteiksi
  • Projektissa mukana: 1 opiskelija (HAMK ohjaustoiminta)
  • Projektin kesto: 1 kk
  • Opiskelijoiden saamat hyödyt: Opintopisteet (3op)


Linnan Pyöräverstaan liiketoimintaan kuuluvat paitsi pyörien huolto- ja myynti, myös kahvilatoiminnat sekä muut pyöräilyyn liittyvät palvelut. Palvelutarjontaan etsittiin innovatiivisia ideoita, joita opiskelijavoimin kerättiin palvelumuotoilun avulla. Tuotoksena Pyöräverstaan toimijat saivat kattavan paketin ideoita, joita voi hyödyntää palvelutarjonnan laajentamiseen.


Projekti oli ensimmäinen yhden opiskelijan toteutus ja sen myötä huomattiin monialaisuuden tarve projekteissa, jota jatkossa tehostettiin. Monialaisempien opiskelijaryhmien aktivointi vaatii tehokkaampaa ja laajempaa opiskelijamarkkinointia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti