PROJEKTI: Joukkoliikenteen vetovoimaisuus


  • Ajankohta: 2013
  • Toimeksiantaja: Hämeenlinnan kaupunki ja paikalliset liikennöitsijät
  • 3 Opiskelijaa (HAMK muotoilu)
  • Opiskelijoiden saamat hyödyt: Kokemusta asiakaslähtöisestä työskentelystä, suunnittelutyön hinnoittelusta ja tilaustoimitusprosessista ja sen sopimisesta. Lähtökohta: Linja-autoliikenteen imagon uudistaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen
“Toiveemme on löytää keinoja joukkoliikenteen imagon kohottamiseen ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Lisäksi olisi toiveena luoda jonkinlainen visuaalinen ilme/symboli/logo, jota voisi hyödyntää esim. bussien sivuikkunassa ja aikatauluissa, yms. Symbolin tulisi liittyä tiiviisti kaupungin ilmeeseen ja todennäköisesti siinä tulisi osana käyttää parhaillaan uudistumassa olevaa auringonkehrää”.

Tuotos: Visuaalista materiaalia liikennöitsijöiden käyttöön aikataulukirjoista, pysäkkimerkeistä linja-autoteippauksiin
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti