PROJEKTI: Konseptorin tilasuunnittelu

  • Ajankohta: 2011
  • Toimeksiantaja: Innopark Programmes Oy
  • Lähtökohta: Minkälainen on innovatiivinen projektitila, joka on opiskelijoille ja yrittäjille sopiva ja eri tilanteisiin muuntautuva?
  • Tuotos: Konseptorin tilat
  • Projektissa mukana: 2 opiskelijaa (HAMK muotoilu & HAMK ohjaustoiminta)
  • Projektin kesto 3 kk.
  • Opiskelijoiden saamat hyödyt: Opintopisteet (yht. 10 op) sekä toisen opiskelijan työllistyminen.


Konseptorin ensimmäinen opiskelijaprojekti liittyi Konseptorin omien tilojen kehittämiseen. Hankkeen alkumetreillä oli varattu tilat HAMK:n A-rakennuksesta ja varattu budjettiin resursseja sisutukseen ja välineistöön, joilla saataisiin muokattua perinteisestä tilasta sopiva monitahoiseen työskentelyyn. Projektiin valikoitui opiskelijakaksikko, joka suunnitteli ja toteutti Konseptorin tilat kokonaisuudessaan. Opiskelijoiden osaamisalat tukivat kokonaisvaltaista toteutumista, sillä muotoilijan näkemys visuaalisessa suunnittelussa sekä ohjaustoiminnan tuntemus toiminnallisessa suunnittelussa täydensivät toisiaan. Ensimmäiset kokemukset projektien ohjauksesta ja opiskelijoiden tarpeista rakentuivat ja palautetta pystyttiin hyödyntämään välittömästi toimintatapojen muutokseen


Projektin keskeisin tuotos on muunneltava työtila innovaatiotoiminnan tueksi. Sittemmin Konseptorin tilat on jouduttu siirtämään toisiin tiloihin yleisen saavutettavuuden takia. Tilojen fyysinen sijainti ei kohdannut asiakkaiden tarpeita eikä matalan kynnyksen saavutettavuus toteutunut. Projektista kerätyt kokemukset opiskelijoiden ohjaustarpeesta oli tärkein havainto hankkeen toiminnan kannalta. Koko toimintamalli pohjautuu tästä projektista kerättyyn käyttäjäkokemukseen, jota sittemmin on palvelumuotoilun avulla kehitetty nykyiseen muotoonsa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti