PROJEKTI: Opetuspeli esikouluikäisille


  • Ajankohta: 2013
  • Toimeksiantaja: Konseptori-hanke, Innopark Programmes Oy
  • 3 Opiskelijaa (HAMK muotoilu & tietojenkäsittely) lisäksi 1 ulkopuolinen asiantuntija ja 1 opettaja


Lähtökohta:  Hauskan ja aidosti pelillisen oppimisympäristön kehittäminen alle 
                         kouluikäisille.

Tuotos:         Mobiilipeli ja opinnäytetyö: Mobiilipelin visuaalinen suunnittelu käyttäjälähtöisessä tuotesuunnitteluprojektissa (Heli Saarinen, 2014)


Projektin tuloksena saatiin esikouluikäisille tehdyn käyttäjätutkimuksen tuloksia hyödyntäen suunniteltua ja valmistettua mobiilioppimispeli, joka toimii tavoitteiden mukaisesti yhdistäen viihdepelin ja oppimispelin ominaisuuksia. Peli myös erottuu kilpailijoistaan, vaikka sisältääkin samankaltaisia elementtejä muiden pelien kanssa. Tekijätiimi pyrki aidosti tekemään tuotteesta lapsille sopivan, heille mielekkään ja matemaattista oppimista edistävän. Lasten omia ehdotuksia ja ideoita huomioitiin esimerkiksi suunniteltaessa palkitsemistapoja, käyttöliittymää, pelimekaniikkaa, tarinaa ja visuaalista ilmettä. Visuaalisessa ilmeessä käyttäjien toiveet näkyivät erityisesti hahmossa, koko pelimaailmassa ja pienissä yksityiskohdissa. (Saarinen, Heli ONT2014)

Projektissa toteutui aito monialaisuus, sillä projektiin osallistuneina olivat myös työtön työnhakija sekä opettaja omaehtoisessa kehittäjän tehtävässä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti