KONSEPTORIN VIIMEISET TERVEISET


!!! Konseptorin hankekausi päättyy 30.6.2014 !!!
Päätöstilaisuus 30.6.2014 klo 14.00 Hämeenlinnan LinnanpuistossaKonseptorin hankekausi lähenee hitaasti mutta varmasti kohti loppuaan. Kolmevuotisen hankkeen aikana kehitetty toimintamalli jää elämään ja toivottavasti juurtuu myös Hämeen seudun oppilaitoksiin pysyväksi osaksi opiskelijoiden palveluja.

Hankkeen aikana toteutettujen projektien, työpajojen, tapahtumien, toimintojen ja keskustelujen kautta kerätty käyttäjäkokemus on osoittautunut erittäin positiiviseksi. Konseptorin kaltaista toimintaa selkeästi kaivataan tulevaisuuden oppimisympäristöiksi. Toimintamallia on kehitetty ja muokattu koko hankkeen aikana käyttäjälähtöiseksi, jolloin fyysisten tilojen merkitys on vähentynyt ja projektiohjauksen asenteiden merkitys kasvanut huikeasti. Kehittäminen ei kuitenkaan ole valmista, vaan tämänkaltaista toimintamallia on pidettävä jatkuvassa muutostilassa ympäristön ja opiskelijoiden mukana.

Konseptorin kautta toteutettujen projektien dokumentointiin ja kuvauksiin voi tutustua myös hankkeen loputtua täällä blogissamme. Tiedot päivittyvät vielä kesäkuun aikana.

Kutsumme kaikki hankkeessa mukana olleet, toimintaamme törmänneet sekä kaikki muut innovaatioista innostuneet keskustelemaan menneistä vuosista ja niiden tuotoksista kesäiselle niitylle.

Pidämme Konseptorin päätöstilaisuuden 30.6.2014 klo 14.00 Hämeenlinnan Linnanpuistossa!

(linnan ja järven välisellä nurmialueella, leikkipuiston vieressä)


Teemana Kesäinen puistopiknik ilman agendaa ja suunniteltua ohjelmaa. Pukukoodi vapaa mutta pakollinen ja fiilis ehdottomasti positiivinen! Omat eväät mukaan, joskin Konseptori pientä suolaista ja kuplivia virvokkeita tarjoaakin. Myös kesäpelejä tai muuta ohjelmaa saa ehdottaa tai tarjota muiden nautinnoksi. Kaikenkokoiset ja karvaiset avecit ovat tervetulleita. Ei ilmoittautumispakkoa, mutta mahdollisten tarjoilujen varalta toivottavaa.

Myrskyn tai sateen sattuessa muutamme suunnitelmia ja siirrymme nauttimaan keskustan lounasvaihtoehdoista sekä mahdollisesti tutustumaan illan ravintolatarjontaan. Konseptorin päättäjäisten liikkeitä voit seurata fb:n, twitterin, foursquaren ja instagrammin kautta sillä toivomme aktiivista dokumentaatiota mukana olevilta. #konseptori


Kiitän kaikkia vuosien varrella mukana olleita opiskelijoita, yrittäjiä, opettajia sekä kaikkia muitakin toimijoita! Olette olleet luomassa Hämeenlinnaan uutta ja innostavaa yhteisöä, jossa mitkään esteet eivät ole ylitsepääsemättömiä ja joille ongelmat ovat vain ratkottavia palapelejä! Huikeita ideoijia ja älyttömiä energiapakkauksia kaikki! Konseptori on teidän avullanne kehittynyt ideasta innovaatioalustaksi, jossa kuka tahansa voi kehittää omista ideoistaan liiketoimintaa! Kiitos!


Konseptorin toimijoiden puolesta,
Laura Lehto

TERVETULOA StartUp Häme sparraukseen

Vuonna 2013 käynnistyneet Sparrauspäivät ovat jatkuneet keväällä 2014 Yrittäjyystiistai -nimellä. Maaliskuun tiistait vietettiin rennosti kuunnellen ja innostuen erilaisista yrittäjyystarinoista sekä verkottuen muiden alkavien yrittäjien kanssa.

Yrittäjyystiistait saavat jatkoa syksyllä 2014. Lisätietoa löytyy Facebookista, Hml Yrittäjyystiistai -ryhmästä, sekä Saumaton hautomopolku -hankkeen toimijoilta:

Pasi Laine (pasi.laine (at) hamk.fi)
Timo Kärppä (timo.karppa (at) innopark.fi)

                     Tässä poimintoja viime syksyn tarjonnasta:

10.10.2013
INNOVOINTI ja IDEONTI tuotteen ja/tai palvelun kehittämisessä –                        millainen prosessi se on ja mitä yrittäjän tulee tietää esim oman                          tuotteen suojauksesta?

31.10.2013
GOOGLEMARKKINOINTI- nettimarkkinointi, digimarkkinointi,                    hakukonemainonta, facebookmainonta, verkkomarkkinointi! Mikä sopii minulle ja tuotteilleni/palveluilleni ja miten käytän niitä?

28.11.2013
MITEN YRITTÄJÄNÄ MYYN ITSENI? Yrittäjän oma imago ja habitus                        myynninedistäjänä? Vinkkejä ja näkökulmia asiakaskohtaamisiin!Tapahtumat pidetään Visamäessä, Häme StartUp-hautomon tiloissa (Konseptori), Vankanlähde 7, 13100 Hml 

 

Löytyykö sinulta idea uudesta mobiilipohjaisesta tuotteesta tai palvelusta matkailualalle?

HAMK:n järjestämän kilpailun voittajat on valittu! Tiedotamme voittoideoista lisää piakkoin...Alla vielä ilmoitus Matkailuideakilpailusta:


Huomio kaikki ideoinnista innostuneet!!!

HAMK julistaa yhteistyössä Hämeen alueen toimijoiden kanssa IDEAKILPAILUN liittyen matkailupalvelujen kehittämiseen.

Kilpailu on avoin niin ammattikorkeakoulun kuin toisen asteen opiskelijoille FUAS-tasolla sekä Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella. Ainoa vaatimus on, että ideoidut tuotteet tai palvelut kohdentuvat digitaalisiin matkailupalveluihin tai niiden kehittämiseen. 

Kilpailuaika on 1.-30.10.2013

Ideat osoitteeseen: http://bit.ly/1eLXneb

PALKINNOT
1. palkinto 500 €
2. palkinto 300 €
3. palkinto 200 €

AIKATAULU
1.10 MobiTour ideakisa alkaa
30.10 MobiTour ideakisa päättyy
4.11 Kymmenen parhaan idean pitchaus ja ideakisan tulosten julkistaminen sekä palkintojenjako
Kevät: Ideoiden jatkokäsittely yhdessä yritysten ja Konseptorin kanssa


Lisätietoa Konseptorin toiminnasta saat Laura Lehdolta (laura.lehto@innopark.fi) ja Ideakilpailusta Merja Heliniltä (merja.helin@hamk.fi).


Kilpailun tarkemmat tiedot:

eTour - Internet- ja mobiilipohjaisten palveluvalmiuksien parantaminen Hämeen pk-matkailuyrityksissä- hanke starttaa ideakisan 1.10.2013 yhteistyössä Konseptorin kanssa.
eTour-hankkeen (ESR) tavoitteena on lisätä Kanta-Hämeen matkailun pk-yritysten valmiuksia kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia matkailupalveluja. Erityinen painopiste on nykyisten sähköisten palvelujen käytön tehostamisessa sekä uusien mobiilipohjaisten palvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Kilpailu on avoin niin ammattikorkeakoulun kuin toisen asteen opiskelijoille FUAS-tasolla sekä Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella. Ainoa vaatimus on, että ideoidut tuotteet tai palvelut kohdentuvat digitaalisiin matkailupalveluihin tai niiden kehittämiseen.

Ideakuvauksen tulee sisältää idean nimi, idean tuottajan tai työryhmän jäsenten nimet ja yhteystiedot, päiväys sekä idean kuvaus, joka vastaa havainnollisesti kysymyksiin: mitä, mihin tarkoitukseen, miten toimii, mitä uutta ja mitä hyötyä. Kilpailun järjestäjille toimitettava materiaali voi sisältää myös esim. videomateriaalia tai muuta ideaa avaavaa sähköistä materiaalia kirjallisen ideakuvauksen lisäksi.

Ideat osoitteeseen:

http://bit.ly/1eLXneb

 

Innopark

Innoparkin perustehtävä

Innopark perustehtävänä on kehittää Hämeenlinnan työssäkäyntialueen vetovoimaa. Kehittämme korkean osaamisen yrityksiä, teknologiayrityksiä ja kasvuyrityksiä. Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä.Konseptori

Konseptorissa opitaan monialaisten projektien kautta, käytännönläheisesti ja vapaamuotoisesti


        Konseptori on Hämeen Ely –keskuksen toimintaympäristö tuella toimiva tila ja konseptoitu toimintamalli, jonka tarkoituksena on yhdistää yritysmaailman pulmat projektimuotoisesti vapaisiin resursseihin. Käytännössä erilaisia kehitystehtäviä ja ongelmia ratkotaann monialaisissa tiimeissä opiskelijoiden voimin ja näin tarjotaan yrityksille raikkaita näkökulmia ja projektissa toimineille oppimista ja työskentelymahdollisuuksia.

        Konseptorissa on kolmevuotisen pilotointijakson aikana työskennelty yli kolmenkymmenen projektin parissa. Mukana on ollut satoja opiskelijoita useilta aloilta ja koulutusasteilta. Vaihtelevanmittaisia projekteja on sadellut Konseptorille eri lähteistä ja useimmat projektit ovat olleet toimeksiantajillekin hahmottamattomissa muodoissa, pelkkinä kysymysmerkkeinä. Yhdessä on käyty läpi niin yritysten kuin säätiöidenkin kanssa mahdollisia kehityskohteita liiketoiminnassa, tuotekehityksen parissa tai markkinoinnissa. Kun tarve kehitykselle, ideoille tai ratkaisuille on selkiytynyt, on opiskelijoita haettu mukaan toimintaan. Projekteihin osallistumiselle ei esitieto- tai taitovaatimuksia ole, kuten ei myöskään koulutusalalla ole väliä. Riittävä kiinnostus aiheeseen vaikka harrastuksen kautta on ollut ainoastaan tarpeen, jotta motivaatio saadaan pidettyä yllä. Opiskelijat ovat oppineet projekteissa paitsi tiimityöskentelyn taitoja myös projektityön otteita ja innovointitaitoja. Luovuus, avoimuus ja mahdollisuus kokeilla ovat olleet monelle opiskelijalle uusia, kiinnostavia asioita oppia. Palkkioina projekteista opiskelijat ovat saaneet opintopisteiden lisäksi usein pientä korvausta toimeksiantajilta. Lähtökohtana projekteille on opiskelijoiden oikeuksien takaaminen: hyvät käytänteet ja ideat, liiketoimintaa edistävät ratkaisut, toimintamallit tai konseptit on myyty toimeksiantajille käypää valuuttaa vastaan.
 
        Projektimainen oppiminen ei ole uusi asia, uutuuden arvoksi ei voi kutsua myöskään itsenäisesti suoritettavia opintoja. Konseptorin tuoma lisä-arvo on uudenlaisessa ohjausotteessa. Opiskelijoiden rooli rinnastetaan asiakkaan asemaan. Mitkä ovat jokaisen yksilölliset intressit ja tavoitteet? Miten kyseisestä projektista halutaan saada irti? Miten opiskelijaa voidaan palvella projektin aikana? Onnistunut projektin tuotos ei ole välttämättä toimeksiantajan odotusten mukainen, vaan onnistuminen mitataan matkan aikana kertyneenä oppina ja kokemuksena.  Tehdyt virheet, epäonnistumiset ja keskeytyneet projektit kerryttävät suurimman oppimispotin. Kantapään kautta haetut kokemukset tuovat eniten itsevarmuutta, kunhan niihin annetaan turvallinen mahdollisuus. Konseptorin luoma ympäristö pyrkii olemaan juuri sellainen. Apua ja tukea on saatavilla, kun siihen on tarve. Maailmasta luodaan leikkikenttä, jossa esteet ovat ainoastaan haasteita ja mahdollisuuksia. Unelmat ohjaavat tavoiteasettelua ja työnteko on kivaa.
 


 

Pähkinänkuoressa:

  • tarkoituksena on toimia linkkinä opiskelijoiden ja yrityksien välillä
  • saamme yrityksiltä  toimeksiantoja, joiden toteutukseen etsimme moniammatillisen tiimin
  • opiskelijat saavat projekteista opintopisteitä tai kurssikorvaavuuksia.
  • jos projekti on onnistunut, voi idean avulla perustaa myös yrityksen, sillä idean omistusoikeus jää aina opiskelijalle!
Hanketta koordinoi Innopark Programmes Oy ja hanke jatkuu 30.6.2014 asti Hämeen ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella.

Ota yhteyttä:
Laura Lehto
+358 50 347 9333
konseptori@innopark.fi

Tule käymään:
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna 

Löydät meidät myös:
Facebook, Twitter
E-terveyspalvelujen näkyvyyden lisääminen


E-terveyspalvelun näkyvyyden lisääminen, sekä mahdollisesti aiheeseen liittyvän teemaviikon kehittäminen
Toimeksiantajana on Hämeenlinnan kaupunki
Mukana on 1 opiskelija
Valkeakoski IB

Heat for Home


Lämmitettävien ikkunapenkkien tuotteistamisen hiomista ja loppukäyttäjätutkimuksen tekeminen. Mahdollinen yhteistyökumppani valmistusprosessiin
Toimeksiantajana Artemus Oy
Projektissa on mukana 2 opiskelijaa

Säätiön kehitys/ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö


Säätiön näkyvyyden, markkinoinnin ja toiminnan kehittäminen, sekä graafisen ilmeen uusiminen. Uusien internetsivujen luominen.
Toimeksiantajana on Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö
Mukana on 3 opiskelijaa
IT ja muotoilu

Opetuspeli


5-7 –vuotiaille suunnatun opetuspelin kehittäminen ja ideointi
Toimeksiantaja Tommi Saksa
Mukana on 6 opiskelijaa

Kaupunkipyörän tavarakori


Visiointi kaupunkipyörän tavarakorista, sekä sen suunnittelu ja toteutus
Toimeksiantaja on Linnan pyöräverstas
Projektissa on 1 opiskelijaTinga-tinga polkupyörä


Uudenlaisen tinga-tinga-koristeisen polkupyörän suunnittelu
Toimeksiantajana Linnan pyöraverstas
Mukana on 2 opiskelijaa

Uusiotuotteet vanhoista pellavatekstiileistäVanhoille kierrätetyille pellavatekstiileille kehiteltävät uudet käyttötarkoitukset tai tekstiileistä valmistettavat uusiotuotteet.
Toimeksiantaja Niittyvilla Oy
Projektissa 1 opiskelija

Iittalan lasimäen -brändin kehittäminen


Iittala -brändin kehittäminen, Wenkoolien yhdistäminen Iittalan Lasimäen kaupalliseen toimintaan
Toimeksiantajan on Kehittämiskeskus Oy Häme sekä Hämeenlinnan kaupunki
Mukana on 2 opiskelijaa
      •muotoilu- ja markkinointialaSibelius 150 -juhlavuoden tanssiaisten järjestely


Uuden tanssiaistapahtuman suunnittelu
Toimeksiantajana on Sibelius Celebrations
Erkki Korhonen
Mukana on 3 opiskelijaa

Sovellus satujen virtualisointiin


Vanhojen lastensatujen tuottaminen mobiilimuotoiseksi
Toimeksiantajana on Tommi Saksa, Aatos Media Oy
Projektissa on 6 opiskelijaa

Aulangon siirtolapuutarhan IT-järjestelmä


Yhteisöllisyyden, tiedon ja markkinoinnin lisääminen tietotekniikan avulla Aulangon siirtolapuutarhan yhteisölle ennen puutarhan virallista valmistumista
Toimeksiantajana ovat HML kaupunki, HAMK sekä Innopark
Projektissa on ollut ideoimassa HAMKin oppilaitaPyöräverstaan kehitysprojekti


Liiketoiminnan kehityssuunnitelma pyöräverstaalle

Toimeksiantajana Linnan pyöräverstas
Projektissa on mukana 1 opiskelija

Sibeliuksen Syksy/nuottiavain polku

Millä keinoin Sibeliuksen Syksy -tapahtuma voisi saada lisää näkyvyyttä ?Konseptorin ensimmäisiin projekteihin lukeutui Sibeliuksen juhlallisuuksiin liittyvä avaus. Keväällä 2012 saapui kysely Sibeliuksen Syntymäkaupunkisäätiöltä opiskelijaresursseista markkinointitehtäviin. Avunhuuto koski Sibeliuksen Syksy -festivaalin näkyvyyden lisäämistä, johon haluttiin uusia toteutusideoita. Mukaan projektiin lähti usean opiskelijan kokoonpano HAMK:n Muotoilun-, Maisemasuunnittelun- ja Ohjaustoiminnan koulutusohjelmista. Projektin lähtökohta vaikutti utuiselta, aikataulutus ei ollut selvä ja tavoiteasettelusta ei ollut tietoakaan. Toisin sanoen, oppimistehtävää ei oltu pureskeltu valmiiksi, teoriatietojen lähdeluetteloa ei ollut saatavilla eikä sisällöllinen oppiminen ollutkaan enää keskeisintä. Opiskelijat uskalsivat epämääräisestä tehtävä-asettelusta huolimatta tarttua kiinnostavaan haasteeseen ja lähtivät toteuttamaan omia ajatuksiaan.

Projektimainen oppiminen ei ole uusi asia, uutuudenarvoksi ei voi kutsua myöskään itsenäisesti suoritettavia opintoja. Konseptorin tuoma lisä-arvo on uudenlaisessa ohjausotteessa. Opiskelijoiden rooli rinnastetaan asiakkan asemaan. Mitkä ovat jokaisen yksilölliset intressit ja tavoitteet? Miten kyseisestä projektista halutaan saada irti? Miten opiskelijaa voidaan palvella projektin aikana? Onnistunut projektin tuotos ei ole välttämättä toimeksiantajan odotusten mukainen, vaan onnistuminen mitataan matkan aikana kertyneenä oppina ja kokemuksena.  Tehdyt virheet, epäonnistumiset ja keskeytyneet projektit kerryttävät suurimman oppimispotin. Kantapään kautta haetut kokemukset tuovat eniten itsevarmuutta, kunhan niihin annetaan turvallinen mahdollisuus. Konseptorin luoma ympäristö pyrkii olemaan juuri sellainen. Apua ja tukea on saatavilla, kun siihen on tarve. Maailmasta luodaan leikkikenttä, jossa esteet ovat ainoastaan haasteita ja mahdolisuuksia. Unelmat ohjaavat tavoiteasettelua ja työnteko on kivaa.

 

Sibeliuksen Syksy -projektissa haaveet uudentyyppisestä oppimistavasta pääsivät konkretiaan. Tehtävänantona ollut markkinoinnillinen idea tai näkyvyys muuttui jo projektin alkumetreillä monisäikeiseksi installaatioksi. Opiskelijoiden luovuutta ja näkemyksiä ei torpattu, vaan päinvastoin toimeksiantajaa myöten puhallettiin lisää tuulta purjeisiin. Lyhyeksi suunniteltu projekti paisui pullataikinan tapaan ja lopputuotokseen opiskelijat rekrytoivat toistakymmentä apuria. Töitä paiskittiin yhdessä ja itsenäisesti, etänä ja paikan päällä. Opiskelijoiden näkökulmasta kaoottiseksikin nimitetty projekti raasti hermoja ja jaksamista, ohjaaja näki sumun läpi opiskelijoiden mielettömän potentiaalin hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja toteuttaa asiakastarpeet huomioiden vaativia projekteja.  Taattua oppimiskokemusta.

 
Nuoret näyttelevät Jannea ja Ainoa ja myös Jannen mielikuvitushahmoa
Nuoret näyttelevät Jannea ja Ainoa mutta myös Jannen mielikuvitushahmoa. Kuva: Ville Välimäki / Yle 

Kuinka siinä sitten kävi?


 

Alkuperäinen toive lopputuotoksesta tuli saavutettua. Moninkertaisesti. Näkyvyyttä niitettiin valtakunnallista uutisointia myöden, niin ennen, kuin tapahtuman jälkeenkin.  Mutta pienen markkinointitempauksen sijaan toimeksiantaja saikin kokonaisen tapahtumakonseptin, jossa oli rakennettu nuottiavaimen muotoinen polku täynnä minitapahtumia festivaalin alle. Hämeenlinna sai oman Nuottiavainpolkunsa ohjattuine tapahtumapisteineen ja nuoren Sibeliuksen elämää esittävän esityksen. Pääteemana tapahtumaketjussa oli yhteisöllisesti luodun, Sibeliuksen kahdeksannen sinfonian virkkaaminen kaiken kansan voimin. Sisällöllisesti uniikki tuotos, jonka kokemuksellisuutta ei sanoin voi kuvata. Loistava kokonaisuus, jota hyödynnettiin myös seuraavankin vuoden festivaalin yhteydessä.

 

Projekti oli esimerkillinen oppimisen kannalta. Kaaoksesta innovaatioon, ohjaustoimintojen hioutuminen, toimeksiantajien roolikehitys ja oppimisympäristön moninaisuuksien selkeytyminen ovat vai pieni osa projektin tuomista opeista. Hiki ja kyyneleet korvaantuivat onneksi huokauksilla ja hymyillä sekä opintopisteillä, uusilla liiketoiminta-avauksilla start-up rintamalla sekä näkyvyydellä ja verkostoilla.  Opiskelijoille kuuluu valtavan suuri kiitos, sitä ei kukaan voi kieltää. Uusia projekteja ja innokkaita opiskelijoita kolkuttelee jo ovilla ja jatkossakin toivotaan opiskelulta vastaavanlaisia oppimismahdollisuuksia.  


LUE MYÖS Lehtikirjoitus aiheesta!