PROJEKTI: Virtuaalinen hoitotila masennukseen

  • Ajankohta: 2011
  • Toimeksiantaja: Yksityinen henkilö
  • Lähtökohta: Minkälainen on masennuksen hoitoon tarkoitettu moniaistillinen tila?
  • Tuotos: Opinnäytetyö aiheesta
  • Projektissa mukana: 3 opiskelijaa (HAMK ohjaustoiminta ja sosiaalityö)
  • Projektin kesto: 9 kk
  • Opiskelijoiden saamat hyödyt: Opintopisteet (yht. 35op)

Hoitotilan idea pohjautuu toimeksiantajan masennusta käsittelevään installaatioon. Hoitotilalla voidaan käsitellä masennukseen liittyviä tuntemuksia, asenteita ja etenkin kulttuurisia käsityksiä. Tärkeä lähtökohta on tarinallisuus. Hoitotila pyritään saamaan osaksi sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmää, jossa sillä toivotaan voitavan alentaa masennuksen hoidon kustannuksia huomattavasti. Tavoite on, että projektissa tähdätään kaupallisesti hyödynnettävään masennuksen hoitovälineeseen ja –menetelmään. Projektin tuotoksena oli laajamittainen opinnäytetyö. Jatkokehittäminen ja yhteistyökuviot hoituivat opiskelijoiden ja toimeksiantajan välillä.

Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112115795

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti